Visie en Missie van de school

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu dat vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn.

Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe, in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen islamitische opvoeding, zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt.

De visies van de school

Er is voor gekozen om de visie van de school visueel te maken middels een boom. Hieronder worden alle kernwaarden en rollen toegelicht.

Visie op identiteit

Op de afbeelding staat het water symbool voor de identiteit van het kind. Het water dient als bouwstof en transportmiddel. Dat houdt in dat alles wat op de afbeelding staat omschreven in directe verbinding staat met de identiteit. Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah (swt). Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind, dat duidelijk gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van individuele door Allah (swt) gegeven gaven en talenten.

In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah (swt) ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemene islamitische opvoeding, zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan.